X
Netwerk palliatieve zorg

Kwetsbare ouderen en ongeneeslijk zieken ontvangen palliatieve zorg. Dit is zorg die erop gericht is pijn te verzachten en te verlichten, zodat de patiënt in de laatste levensfase de beste kwaliteit van leven ervaart. Patiënten en hun naasten kunnen dan te maken krijgen met verschillende vragen, zoals:

  • Hoe ziet mijn toekomst er uit?
  • Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen en wat is er aan deze klachten te doen?
  • Welke veranderingen kunnen mijn naasten en ik gaan doormaken en hoe kunnen wij ons daar in de laatste fase van het leven zo goed mogelijk op voorbereiden?

Op deze website vindt u antwoorden op deze en vele andere vragen en leest u bovendien waar u met uw vragen terecht kunt in Zaanstreek-Waterland, West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland.

kopkopkopFriesKennemerZaanstreekZaanstreek

Informatie over veranderingen in uw leven en zorg, regie houden.

Patienten en naasten

Onder meer scholingen, helpdesk en informatie over projecten.

Zorgverleners

Over het Netwerk Palliatieve Zorg

Het netwerk