X

In Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland zijn vier netwerken palliatieve zorg actief. Ieder netwerk is een samenwerkingsverband van organisaties die samenwerken en zich inzetten voor het bieden van kwalitatief goede en toegankelijke zorg voor patienten en naasten.

Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers. Deze netwerken brengen verbindingen tot stand tussen alle zorgaanbieders in de regio.

Op de afzonderlijke pagina’s vindt u meer informatie over het netwerk per regio: