X

Vanaf het moment dat u te horen krijgt dat u ongeneeslijk ziek bent, ontvangt u palliatieve zorg. Dit is zorg die erop gericht is de pijn te verzachten. U en uw naasten kunnen dan te maken krijgen met verschillende vragen, zoals:

  • Hoe ziet mijn toekomst er uit?
  • Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen en wat is er aan deze klachten te doen?
  • Welke veranderingen kunnen mijn naasten en ik gaan doormaken en hoe kunnen wij ons daar in de laatste fase van het leven zo goed mogelijk op voorbereiden?

Op de volgende regiopagina's vindt u antwoorden op deze en vele andere vragen: