X

Als zorgverlener kunt u te maken krijgen met patiënten die in de laatste fase van hun leven verkeren. Wanneer zij te maken hebben met een levensbedreigende ziekte en genezing niet meer mogelijk is, start de palliatieve zorg. U kunt als zorgverlener dan voor verschillende uitdagingen komen te staan. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met emoties en hoe begeleidt u de patiënt en diens naasten zo prettig mogelijk naar het levenseinde? Op de volgende regiopagina's vindt u informatie over scholingen, het consortium en ervaringen van collega’s die u kunnen helpen de best mogelijke zorg te bieden in de laatste levensfase: