X
ZorgKiezen details
Gegevens met betrekking tot: Patiëntenorganisatie  
Details printen Indienen verzoek tot wijzigen gegevens 
 
 

Het Regionaal Patiënten Comsumenten Platform Rijnmond (RPCP)
Het RCPC-Rijnmond is sinds de oprichting van het palliatieve netwerk NWN één van de samenwerkende partijen binnen het netwerk en vertegenwoordigd in grote lijnen de belangen van de client en diens naaste(n). Het RPCP-Rijnmond heeft de afgelopen vijf jaar het voorzitterschap van stuur- en projectgroep in handen gehad.

Doel en Kerntaken van het RCPC
Doel
Het RPCP-Rijnmond streeft ernaar de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren door:
• de positie van de zorgvragers te versterken door hen te ondersteunen.
• de inbreng van zorgvragers te vergroten door de samenwerking te coördineren.

Vijf Kerntaken
1. Belangenbehartiging
Het RPCP-Rijnmond overlegt met en oefent druk uit op de zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Centraal hierin staat de afstemming van de zorg op de behoeften van de patiënt / consument.
Vrijwilligers komen regelmatig samen in werkgroepen. Daar wordt deskundigheidsbevordering gegeven, de laatste stand van zaken besproken en standpunten ingenomen.

2. Onderzoek kwaliteit van zorg
Het platform voert onderzoek uit naar de kwaliteit van de zorgverlening en de tevredenheid van gebruikers. Bijvoorbeeld naar het functioneren van de ambulancezorg en de centrale huisartsenposten.

3. Voorlichting
Het RPCP-Rijnmond organiseert themabijeenkomsten, geeft publicaties uit en houdt lezingen. Bijvoorbeeld over patiëntenwetten, kwaliteitsbeleid, modernisering AWBZ, Persoonsgebonden Budget.

4. Ondersteuning
De organisaties die zijn aangesloten bij het platform kunnen gebruik maken van de kantoorruimte en -faciliteiten van het RPCP-Rijnmond. Ook geeft het platform op verzoek advies bijvoorbeeld over beleid, organisatie en publiciteit.

5. IKG: Informatie en Klachtenopvang
Onderdeel van het RPCP-Rijnmond is het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Alle inwoners van de regio Rijnmond kunnen hier gratis terecht met vragen, klachten en meldingen over de zorgsector. Het IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen.
Bij het IKG kunt u informatie krijgen over patiëntenorganisaties, over uw rechten als patiënt en over het persoonsgebonden budget.  Basis indeling: Overig 
  Laatst gewijzigd: 12-10-2006 
 
  Adresgegevens
 
Deze gegevens worden bijgehouden door netwerk: Nieuwe Waterweg Noord  
Terug