X

Contact

Netwerken Palliatieve Zorg - Midden- en Zuid-Kennemerland en Amstelland en Meerlanden
Netwerkcoördinator Ghislaine Mulder
Bureau VBZ
Schipholweg 1, 2034 LS Haarlem
T. 023 - 5322151
g.mulder@vbzkam.nl

 

Consultatieteam Noord-Holland en FlevolandT. 0900 202 17 45 (10 ct. p.m.)
Dagelijks van 8-23 uur, in geval van nood ook 's nachts

 

Voor professionele hulpverleners die bij experts advies willen inwinnen over medische, verpleegkundige, psychosociale, levensbeschouwelijke en organisatorische problemen op het gebied van palliatieve zorg. Het team bestaat uit consultartsen en -verpleegkundigen. Klik hier voor meer informatie.


 
Praktijkteam Palliatieve Zorg VWS - helpdesk zorgaanbieders

T. 030 - 27399000
E. palliatievezorg@minvws.nl

Het team beantwoordt vragen van zorgprofessionals over het regelen van palliatieve zorg. Het team is tevens meldpunt van knelpunten die worden ervaren bij het regelen van zorg, zoals bureaucratie, slechte bereikbaarheid van loketten of bij de financiering van terminale (24-uurs) zorg.
 

Actueel
Momenteel werkt VWS aan het versoepelen van de aanvraag procedures voor palliatieve zorg aan de hand van ontvangen meldingen bij het Praktijkteam Palliatieve Zorg.