X
Agenda Zorgverleners
Basiscursus Palliatieve Zorg

Basiscursus Palliatieve Zorg

Voor verzorgenden en verpleegkundigen

In november gaat de vernieuwde basisopleiding palliatieve zorg van start. De basisscholing palliatieve zorg is een blended learning traject: een combinatie van digitaal en interactief leren (2 dagdelen). De inhoud is door en voor  zorgprofessionals ontwikkeld en gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. De opleiding is bedoeld voor verzorgenden of verpleegkundigen niveau 3 of 4 die hun (praktijk) kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg willen verdiepen.

U kiest voor de basiscursus palliatieve zorg omdat u:

 • de begrippen palliatieve en terminale zorg (nog) meer eigen wilt maken
 • de vier fases binnen de palliatieve zorg wilt kunnen herkennen en per fase de aandachtspunten qua houding en zorginzet in het kader van de persoonsgerichte zorg wilt kennen
 • wilt weten wat markering, besluitvorming en proactieve zorgplanning inhoudt en welke rol u daarin heeft
 • uit wilt kunnen leggen waarom waarden, normen en zingeving juist in de palliatieve fase zo belangrijk zijn vanuit het perspectief van de patiënt, naasten en uzelf als zorgprofessional
 • u in de belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg wilt verdiepen en hoe deze te onderzoeken m.b.v. instrumenten
 • wilt weten wanneer andere hulpverleners bij de zorg en behandeling moeten worden betrokken
 • de waarde van de multidisciplinaire samenwerking binnen de palliatieve zorg wilt begrijpen en handvatten wil krijgen voor goede overdracht en afstemming
 • op de hoogte wilt zijn van de palliatieve ‘sociale’ kaart in uw vakgebied
 • op passende wijze wilt kunnen communiceren met patiënt en naasten
 • u bewust wilt zijn van de juiste houding, rekening houdend met de specifieke situatie van de patiënt en naasten
 • ethische dilemma’s wilt onderkennen, benoemen en bespreekbaar maken met andere zorgverleners
 • uw eigen grenzen wilt leren aangeven evenals het reflecteren op uw eigen aanpak en rol.

Meer informatie en aanmelden

 

 

 


Theme picker