X
Informatie en richtlijnen palliatieve zorg
  • Pallialine

Pallialine is een product van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Op deze site staan richtlijnen en andere documenten voor de palliatieve zorg.

www.pallialine.nl

 

  • Handreiking financiering Palliatieve Zorg 2018

De handreiking is een product van IKNL en Palliactief in het kader van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg op basis van verbeteringen die door de Nza zijn gepresenteerd.  Aan de hand van een casus worden de verschillende regelingen verduidelijkt en gekoppeld aan declaratiemogelijkheden. 

Handreiking Financiering Palliatieve Zorg 2018
Toelichting bij de handreiking (oplegbrief)

 

  • Goede Voorbeelden palliatieve zorg

ZonMw heeft sinds 2006 een aantal Goede Voorbeelden van palliatieve zorg verzameld en beschreven om inzichten en methodieken te delen met zorgprofessionals. Met als doel de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Deze voorbeelden zijn te vinden op de website van IKNL.

www.iknl.nl/palliatieve-zorg/goede-voorbeelden

 

Laatst bijgewerkt: 31-7-2017