X
Scholing palliatieve zorg
Bijscholing – Overbehandeling in de laatste levensfase

Bijscholing – Overbehandeling in de laatste levensfase

16 oktober 2019
Bijscholing – Overbehandeling in de laatste levensfase

Patiënten in de terminale levensfase gebruiken vaak veel medicijnen. Dat zijn veelal medicijnen die in een eerder traject voor behandeling of preventie van (chronische) ziekten zijn gestart. In de laatste levensfase treden er doorgaans veel veranderingen op waardoor het gebruik van deze medicatie moet worden heroverwogen. Daarnaast dient er meer aandacht uit te gaan naar symptoombestrijding of preventie op de korte termijn. In de praktijk gebeurt dit nog onvoldoende.

Informatie en aanmelden

 


Theme picker