Betrokken organisaties

Deelnemende organisaties aan de kerngroep van het netwerk palliatieve zorg Noord-Kennemerland zijn:

Inschrijfformulier open casuïstiekbespreking 1 oktober 2019