Jaarverslagen

Voor een impressie van de werkzaamheden van de netwerken palliatieve zorg, kunt u het volgende verslag raadplegen:

Inschrijfformulier open casuïstiekbespreking 1 oktober 2019