Over Café Doodgewoon

Café Doodgewoon is een initiatief van de werkgroep communicatie van het Netwerk Palliatieve Zorg Noord Kennemerland. De werkgroep bestaat op dit moment uit professionals en vrijwilligers van Humanitas, Hospice Alkmaar en Evean Zorg.

Dit initiatief is genomen omdat in deze tijd van computers, hoge werkdruk, kwaliteitseisen en protocollen het persoonlijke contact steeds meer op de achtergrond dreigt te raken.

De initiatiefnemers waren op zoek naar een vorm om elkaar binnen de palliatieve zorg op een 'doodgewone' manier te vinden voor een 'doodgewone' samenwerking. Zo ontstond "Café Doodgewoon". Het gaat om elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer, uitwisselen van kennis, zoeken naar samenwerking en open staan voor nieuwe ideeën.

Door palliatieve zorg op deze manier bespreekbaar te maken wordt een bijdrage geleverd aan maatschappelijke acceptatie en integratie van mensen die in de laatste levensfase terechtkomen.

Café Doodgewoon richt zich op mensen die gewild en ongewild te maken hebben met stervensbegeleiding en palliatieve zorg, op professionals, vrijwilligers en mantelzorgers in de regio Noord-Kennemerland.

De werkgroep

Gloria Tijm (vrijwilliger Humanitas)

Titia Verweel (vrijwilliger Hospice Alkmaar)

Diana Hazelaar (oncologie wijkverpleegkundige Evean)

Elly Bruinooge (beschermvrouwe Café Doodgewoon Alkmaar)

Ron Verdel (vrijwilliger Café Doodgewoon)

Maria Luyckx (consulent spirituele zorg Hospice Alkmaar)

Riet Schoppen (vrijwilliger Hospice Alkmaar)

Marie-José Jong (verpleegkundige Hospice Alkmaar)

Ria Vink (coördinator Humanitas)

Mary Guis (wijkverpleegkundige Evean)

Onze bijeenkomsten

U bent van harte welkom bij Café Doodgewoon!


Wanneer: elke tweede woensdag van de maand (behalve in juli en augustus)

Doelgroep: allen die gewild en ongewild te maken hebben met stervensbegeleiding en palliatieve zorg, zowel professionals, vrijwilligers als mantelzorgers in de regio Noord-Kennemerland.

Locatie:
hal van Hospice Alkmaar
Blanckerhofweg 13
1816 HG Alkmaar


Indeling van de avond:
19.30 uur: inloop met koffie en thee
20.00 uur: gastspreker
21.00 uur: napraten

Op de pagina 'Agenda' vindt u meer informatie over de invulling van de verschillende Café Doodgewoon bijeenkomsten.

Inschrijfformulier open casuïstiekbespreking 1 oktober 2019