Thuiszorgorganisaties

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen van verschillende instanties zorg ontvangen. Naast ziekenhuiszorg en mantelzorg kunnen mensen ook thuis verzorgd worden door een thuiszorgverpleegkundige. Zij kunnen voorlichting geven, adivseren, begeleiden en ondersteunen en tevens helpen bij praktische zaken, zoals het helpen aankleden, wondverzorging of het toedienen van medicatie ter verlichting van de pijn. De (huis)arts zal regelmatig met de thuiszorgverpleegkundige overleggen of zorg in de thuissituatie nog mogelijk en wenselijk is. 

Inschrijfformulier open casuïstiekbespreking 1 oktober 2019