Zaken op orde brengen

Denk tijdig na over waar u de laatste maanden het liefst zou willen verblijven. Het is goed om u daarbij te realiseren dat dit niet altijd haalbaar is. Veel mensen vinden het prettig om thuis te worden verzorgd door familie, vrienden en kennissen. Toch kan er een tijd komen dat u hulp van buiten nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer familie en vrienden niet meer alle zorg kunnen bieden. Of wanneer u geen beroep kunt doen op naasten en afhankelijk bent van professionele hulp en/of vrijwilligers. U kunt samen met uw familie en (huis)arts bespreken wat voor u de meest geschikte keuze is.

U kunt overwegen alvast een aantal (praktische) zaken te regelen. Het kan u rust geven als u weet dat bepaalde zaken goed geregeld zijn. U vindt op deze pagina diverse tips, informatie en links om u te helpen uw zaken op orde te brengen.

Gesprekken met de wijk- of gespecialiseerde verpleegkundige

Een manier om de zaken op orde te brengen, is door gebruik te maken van gesprekken met een wijk- of gespecialiseerde verpleegkundige. Voor veel mensen is het belangrijk om te praten over hun ziekte, over de periode die ze in het ziekenhuis hebben doorgebracht, de bezoeken aan de polikliniek en de behandeling. Ook komen er veel vragen op hen af. Naast de zorg van uw huisarts kunt u een (aantal) gesprek(ken) hebben met een wijk- of gespecialiseerde verpleegkundige.

De verpleegkundige probeert samen met u, en eventueel uw naaste(n), thuis een antwoord te vinden op de vragen en de behoeften die u hebt. De wijkverpleegkundige luistert naar dat wat u bezighoudt.

Zij kan u informatie en advies geven over onder meer:

  • de bijwerkingen van de behandeling en hoe u deze zo beperkt mogelijk kunt houden
  • het omgaan met eventuele klachten, zoals vermoeidheid en pijn
  • waar, wanneer en waarvoor u een beroep kunt doen op zorg en ondersteuning

Wanneer u, en/of uw naasten, in aanmerking willen komen voor een huisbezoek, dan kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige van de afdeling, een polikliniekassistente of uw specialist. Misschien heeft u als ziekenhuispatiënt nog geen belangstelling voor een huisbezoek. Als u eenmaal thuis toch een gesprek wilt aanvragen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met één van de thuiszorgorganisaties.

Wilsverklaringen

U kunt uw wensen op schrift zetten. Hiermee voorkomt u dat anderen over u beslissen op momenten dat u dat zelf niet meer kunt. Hieronder komen verschillende documenten aan bod. Eventuele formulieren kunt u aanvragen bij uw behandelaar of de genoemde organisatie. Voor officiële formulieren of zelf opgestelde documenten geldt dat u de daarin opgenomen wilsverklaringen altijd weer kunt intrekken.

Zorgverklaring

In een Zorgverklaring legt u vast op welke wijze u wel, of juist niet medisch en verpleegkundig verzorgd wilt worden in uw laatste levensfase. Deze verklaring ondertekent u persoonlijk is en wettelijk erkend. Daarnaast kunt u aangeven wie u machtigt om medische beslissingen te nemen, wanneer u dit zelf niet meer kunt. Meer informatie vindt u bij Stichting Zorgverklaring.

Behandelverbod

In een Verklaring Behandelverbod kunt u vastleggen onder welke omstandigheden u weigert om medische behandelingen te ondergaan. Ook wanneer dit betekent dat de dood dan sneller intreedt. Meer informatie vindt u bij de Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde.

Niet-reanimeren verklaring

In principe wordt iedereen bij een hart- en ademstilstand gereanimeerd. Juist omdat alles zo snel moet gebeuren en het resultaat bijna niet is te voorspellen, is het moeilijk om op dat moment een goede beslissing te nemen. Het is daarom verstandig om tijdig over niet-reanimeren na te denken. Dit is vooral belangrijk in situaties waarin u zelf geen besluiten meer kunt nemen en uw naasten dit moeten doen. U kunt zelf een niet-reanimeren verklaring opstellen of een hiervoor ontwikkeld formulier gebruiken. Bespreek dit in ieder geval met uw naasten zodat zij hiervan af weten. Meer informatie vindt u bij de Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde.

Euthanasieverzoek

Hiermee geeft u precies aan onder welke omstandigheden u graag zou willen dat de arts euthanasie bij u uitvoert. De formulering van de verklaring is dusdanig opgesteld dat er geen twijfels zijn over uw wensen. De besluitvorming en de uitvoering daarvan moet aan zogenaamde zorgvuldigheidseisen voldoen. Bespreek daarom uw verzoek met uw (huis)arts. Er bestaat in Nederland geen recht op euthanasie. Het kan gebeuren dat uw (huis)arts gewetensbezwaren heeft en niet wil ingaan op uw verzoek. U kunt vragen om u te verwijzen naar een hulpverlener die deze bezwaren niet heeft. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde.

Orgaan- en weefseldonatie

Misschien krijgt u de vraag gesteld of u bereid bent tot orgaan- of weefseldonatie. Wellicht hebt u zich al laten registreren in het Donorregister. Registratie is niet verplicht. Maar het is wel een makkelijke en duidelijke manier om te laten weten of u wel of niet donatie wilt. Bovendien bent u er op die manier van verzekerd dat er ook volgens uw keuze wordt gehandeld. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Donorregister.

Ter beschikking stellen wetenschap

Hiermee geeft u aan uw lichaam ter beschikking te stellen voor medisch wetenschappelijk onderzoek. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met een universiteit of een ziekenhuis verbonden aan een universiteit. Zij sturen u de benodigde formulieren toe.

Testament

In een testament legt u vast wie uw bezittingen (vermogen en onroerend goed) erft en wie eventueel voogd over de kinderen wordt. Voor het opstellen van een testament is een notaris nodig.

Codicil

In een Codicil beschrijft u uw wensen betreffende uw begrafenis of crematie en de verdeling van roerende goederen. Een codicil is door u handgeschreven, gedateerd en ondertekend. Dit kan zonder notaris worden opgesteld.
Een goede start is het opstellen van een erfenisdossier. KWF Kankerbestrijding biedt u gratis en vrijblijvend een erfenisdossier aan. Er is een erfenisdossier in boekvorm of een digitaal erfenisdossier. Hierin kunt u onder andere vastleggen wie uw verzameling, huisdieren, sieraden of andere bezittingen krijgt. Dat is duidelijk voor uw nabestaanden en een hele geruststelling voor uzelf.
Voor het toesturen van het erfenisdossier klikt u hier om het formulier in te vullen. KWF Kankerbestrijding vraagt uw gegevens om de informatie toe te kunnen sturen en u in de toekomst te informeren over hun activiteiten. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit bij hen melden.

 

Uitvaart

Zelf kunt u (een deel van) uw eigen uitvaart regelen. Veel kan en mag tegenwoordig. Als u daar meer over wilt weten, neemt u dan contact op met een uitvaartondernemer. U kunt uw uitvaartwensen op papier zetten en bespreken met uw naasten en de uitvaartondernemer.

U kunt voor vragen ook terecht bij de Uitvaart Informatie Hulplijn. Vragen kunnen telefonisch (0800 – 44 44000), via e-mail of via de website gesteld worden. De Uitvaart Informatie Hulplijn geeft kosteloos antwoord op alle vragen rondom een overlijden, uitvaart en nazorg. 

Het volledige informatieboek van de Uitvaart Informatie Hulplijn vindt u hier als PDF.

Inschrijfformulier open casuïstiekbespreking 1 oktober 2019