Open Casuïstiekbespreking

Het netwerk palliatieve zorg Noord-Kennemerland organiseert vier keer per jaar een regionale casuïstiekbespreking.

N.B. de casuïstiekbespreking van 26 mei 2020 is geannuleerd in verband met de coronamaatregelen.

Doel:
Het doel van de open casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen ten behoeve van deskundigheidsbevordering; (ethische) reflectie en het optimaliseren van de multidisciplinaire samenwerking.

Doelgroep:
Professionele zorgverleners uit de regio Noord-Kennemerland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Wij willen verpleegkundigen als ook Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) ouderenzorg en wijkverpleegkundigen van harte uitnodigen.

Accreditatie 
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en SOG. Accreditatiepunten worden alleen toegekend wanneer de presentielijst is getekend.

Wanneer
De planning van de casuïstiekbesprekingen 2020 zijn als volgt:

  • 4 februari 2020
  • 26 mei 2020 (geannuleerd in verband met de corona-maatregelen)
  • 22 september 2020
  • 24 november 2020

Van 17.30 uur tot 19.00 uur. De zaal is vanaf 17.00 uur open.
Voor degenen die zich aangemeld hebben, is er een broodje.  

Locatie
De Lounge van het personeelsrestaurant  van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ),
Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar.

Aanmelding
Graag verzoeken wij u zich vooraf voor een bespreking aan te melden door het invullen van het online inschrijfformulier. Tijdens de bijeenkomsten wordt er ook gelegenheid geboden om casuïstiek in te brengen.
Let op: Er zijn 25 plaatsen beschikbaar. De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, wordt u op de reservelijst geplaatst.

Vragen / nadere informatie

Iedere keer zal een onderwerp aan de hand van een casus of richtlijn besproken worden. Mocht u zelf een casus of onderwerp willen inbrengen, dan kunt u deze mailen naar Yvonne G. van Ingen, via ZONH: Y.Goudsblom@zonh.nl

Lever uw casus geanonimiseerd aan in het raamwerk en sla op onder uw eigen naam: Casus naam indiener.


Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvette Goudsblom, projectmedewerker netwerk palliatieve zorg,
072-5414600 of Y.Goudsblom@zonh.nl

 

Uitnodiging open casuïstiekbespreking 4 februari 2020

 

Uitnodiging open casuïstiekbespreking palliatieve zorg

 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland organiseert op dinsdag 4 februari 2020 weer een regionale casuïstiekbespreking. Tijdens deze bespreking zullen wij aan de hand van een casus dieper ingaan op het onderwerp:

 

   Verslavingsproblematiek en palliatieve zorg

 

Hoe gaan we om met een patiënt met verslavingsproblematiek, hoe maken we een pro actieve zorgplanning. Wat zijn bij voorbeeld de aandachtspunten in de laatste levensfase? Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een situatie waarin sedatie nodig is?

 

 

Doel van de casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in de regio Noord-Kennemerland.

 

Doelgroep

Professionele zorgverleners uit de regio Noord-Kennemerland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Wij willen verpleegkundigen als ook Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) ouderenzorg en wijkverpleegkundigen van harte uitnodigen.

Accreditatie 
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en SOG.

 

Wanneer

Dinsdag 4 februari 2020

Van 17.30 uur tot 19.00 uur. De zaal is vanaf 17.00 uur open.

Voor degenen die zich aangemeld hebben, is er een broodje.  

 

Iedere keer zal een onderwerp aan de hand van een casus of richtlijn besproken worden.

Mocht u zelf een casus of onderwerp willen inbrengen, dan kunt u deze mailen naar Yvonne G. van Ingen, via de projectmedewerker netwerk palliatieve zorg van ZONH: PalliatieveZorg@zonh.nl  

Lever uw casus geanonimiseerd aan in het raamwerk en sla op onder uw eigen naam: Casus naam indiener.


Locatie

De Lounge van het personeelsrestaurant van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ),
Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar.


Aanmelding

Graag verzoeken wij u zich vooraf aan te melden door het invullen van het formulier via deze link.

 

Vragen / nadere informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, PalliatieveZorg@zonh.nl
072-5414600.

Inschrijfformulier open casuïstiekbespreking 4 februari 2020