Symposium

Wat een mooie opkomst afgelopen dinsdag in het Afas stadion. Wij van de organisatie kijken terug op een geslaagde dag  met veel indrukwekkende sprekers en workshops. 

Wilt u alles nog even op uw gemak terug kijken hieronder treft u alle presentaties nog eens.

Transmurale zorg nu en wensen voor in de toekomst - Anne Bot en Marina van Gaans 

Kwaliteitskader palliatieve zorg - Esme Wiegman

De waan van de dag - Peer Neeleman

Technische vaadigheden - Yvonne van Ingen

Wensen voor een mooie dood - Wendy Wolfe

Inzet vrijwilligers - Ria Vink

Evenwichtige zorgverlener - Annemieke Kuin

 

Zie hier een kort filmverslag van het symposium:

Inschrijfformulier open casuïstiekbespreking 1 oktober 2019