X

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.

Patiënten en naasten

Onder meer actualiteiten, scholingen, deskundigheidsbevordering en projecten.

Hulpverleners

Het netwerk werkt mee in het Consortium Ligare    

Ligare is het regionale consortium Palliatieve zorg in Noordoost Nederland. Een samenwerkingsverband waarin de patiënt, de naaste en de zorgprofessional samen de koers bepalen.