X
Scholingen hulpverleners

Het netwerk palliatieve zorg Utrecht Noord-West en Utrecht Zuid organiseren jaarlijks verschillende scholingen met thema's uit de palliatieve zorg. Het kwaliteitskader palliatieve zorg vormt hiervoor de inspiratie.

Op dit moment staan er geen scholingen ingepland i.v.m. Corona. De werkgroep deskundigheidsbevordering van het netwerk hoopt jullie vanaf september 2020 weer mooie scholingen aan te bieden. Houd deze pagina hiervoor in de gaten!