X
Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

"You matter because you are and you matter until the last moment of life. We will do all that we can, not only to help you die peacefully, but to live until you die."  Citaat van Cicely Saunders, grondlegger van de palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg in de laatste fase van uw leven, wanneer duidelijk wordt dat genezing niet meer mogelijk is of dat u zeer kwetsbaar bent geworden. De laatste fase kan enkele jaren duren of veel korter. Palliatieve zorg richt zich op het voorkomen en/of verlichten van uw klachten en ongemakken. Dit kan optimale pijnbestrijding zijn, maar ook ondersteuning bij het afronden van uw bestaan. Vaak zijn er meerdere organisaties en hulpverleners bij betrokken. Wat u nodig heeft en wenst, vormt het uitgangspunt. Palliatieve zorg kan heel goed naast behandeling van een ziekte gegeven worden, denk bijvoorbeeld aan pijnbestrijding of aan gesprekken met een geestelijk verzorger naast een chemokuur.

De zorg of behandeling richt zich  in de palliatieve zorg op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven. Er is aandacht voor:

  • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid,
  • gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte,
  • vragen rondom leven en dood,
  • zorg voor de naasten,
  • allerlei praktische zaken.

De belangrijkste doelen van palliatieve zorg zijn:

  • het verlichten van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden voor u als patient en voor u naasten
  • het ondersteunen bij de afronding van het bestaan.

Op de website overpalliatievezorg.nl vindt u veel actuele informatie.