ZorgKiezen details

Gegevens met betrekking tot: Consultatieteam Vallei en Veluwe (Consultatieteam professionals)  
Details printen Indienen verzoek tot wijzigen gegevens 
 
 

Consultteam Vallei en Veuwe 
Voor professionals, van professionals

Het team is bereikbaar 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0900-0400304

Als arts, verpleegkundige of andere professional betrokken bij de zorg voor palliatieve terminale patiënten, komt u ongetwijfeld wel eens in aanraking met een palliatief terminale patiënt met zo`n complexe problematiek, dat u twijfelt over de juiste behandeling.

In zo`n situatie is het goed het telefoonnummer van het Consultteam Vallei en Veluwe bij de hand te hebben. Het team bestaat uit verpleegkundigen en artsen, die allemaal deskundig zijn op het gebied van de palliatieve terminale zorg. Zij hebben die deskundigheid verworven door ervaring en opleiding en zien vanuit hun professie veel palliatieve terminale patiënten. Zij kunnen adviseren over symptoombestrijding op lichamelijk en psychisch gebied en bij vragen op levensbeschouwelijk en sociaal terrein. Ook als u uw beleid wilt doorspreken kunt u gebruik maken van het team.

Het eerste contact loopt via één van de gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij brengt samen met u het probleem in kaart. Afhankelijk van de aard van het probleem geeft zij u direct advies of wordt er contact gelegd met een relevante professional. In het geval van medische problematiek zal zij altijd contact opnemen met de dienstdoende arts van het team. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld met een advies,of door de verpleegkundige of door de geraadpleegde professional. U ontvangt het advies later per fax. Er worden afspraken gemaakt over een follow-up.
In principe verloopt het consult telefonisch. De mogelijkheid van bedside-consulten is in voorkomende gevallen aanwezig. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij medisch-technisch handelen waar de arts niet bekwaam voor is.

Het is niet de bedoeling zorg over te nemen, maar naast u te staan en mee te denken over oplossingen waar de palliatief terminale patiënt en de naasten het meest bij gebaat zijn.  Basis indeling: Consultatie en advies 
  Laatst gewijzigd: 17-4-2013 
 
  Adresgegevens
 
  Details - Disciplines
 
Deze gegevens worden bijgehouden door netwerk: Noordwest-Veluwe  
Terug