ZorgKiezen details

Gegevens met betrekking tot: Humanitas (Overige zorg )  
Details printen Indienen verzoek tot wijzigen gegevens 
 
 

Humanistisch geestelijk werkers zijn professionele geestelijke begeleiders. Evenals artsen zijn zij gebonden aan een ambtsgeheim en een beroepscode. Humanistisch geestelijk begeleiders gaan uit van degene die hulp vraagt en diens manier van kijken en denken. Zij bieden steun vanuit de humanistische levensovertuiging zonder eigen ideeën aan iemand op te dringen.
Iedereen kan daarom een beroep doen op een humanistisch geestelijk werker.

Praten met de naaste familie kan moeilijke en emotioneel zijn. Het kan voor een stervende fijn zijn te praten met iemand die voldoende afstand heeft en toch betrokken is. Een humanistisch raadsvrouw of raadsman kan deze zorg bieden.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze gesprekken.


   Basis indeling: Overig 
  Laatst gewijzigd: 29-7-2011 
 
  Adresgegevens
 
Deze gegevens worden bijgehouden door netwerk: Noordwest-Veluwe  
Terug