Verpleegkundigen Palliatieve Zorg    Zie stroomschema

Consultatieteam Palliatieve Zorg:

Tijdens kantoor uren:                          0900–4455660
Buiten kantoor uren:                           0900-0400304

Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe

Tijdens kantooruren:                           06-29446103

Netwerkcoördinator
Berdine Koekoek:                                 06-36581651          b.koekoek@gelre.nl

Medisch adviseur

1e lijn: Joke Breugem:                          055-5334369          jbreugem@deheeze.nl
2e lijn: Wilma te Water:                       055-5818395           w.tewater@gelre.nl

Praktijkteam palliatieve zorg van VWS 
Voor vragen en/of knelpunten           030 7897878          meldpunt@juisteloket.nl.

 

Sociale kaart van de regio Oost-Veluwe (versie okt. 2019)