Transmuraal zorgpad

 

In Oost-Veluwe heeft een brede samengestelde werkgroep een transmuraal zorgpad voor palliatieve patiënten en hun naasten ontwikkeld.

Knelpunten uit de regio en input vanuit het patiëntenpanel van Zorgbelang hebben geleid tot de ontwikkeling van transmuraal zorgpad palliatieve zorg dat is gebaseerd op het model van Lynn en Adamson. Na inhoudelijke goedkeuring door het regioteam en alle bestuurders is het zorgpad per 1 januari 2018 van start gegaan. De rode draad van het zorgpad is vroegtijdige markering van de palliatieve fase door een arts, vroegtijdige begeleiding door een verpleegkundige palliatieve zorg en het centraal stellen van wensen en behoeften van palliatieve patiënten en hun naasten.

Hieraan voorafgaand zijn 22 verpleegkundigen uit 13 verschillende organisaties opgeleid via de post HBO opleiding tot Verpleegkundige Palliatieve Zorg (in-company). Op 9 januari 2018 vond een feestelijke Kick-off plaats in Theater Orpheus.

 

Regionale informatie

Landelijke informatie over transmurale samenwerking