X
Nieuws

Handreiking financiering palliatieve zorg 2020

In samenspraak met VWS en de NZa is de Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 herzien aan de hand van de geldende wet- en regelgeving voor palliatieve zorg. De doorgevoerde wijzigingen in...

Handreiking financiering palliatieve zorg 2020

De eerder gemaakte handleiding uit 2017, bedoeld om knelepunten in de financiering van de palliatieve zorg te verhelderen,is in samenspraak met het ministerie van VWS en de Nederlandse...

Handreiking kwetsbare ouderen thuis

De zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met dementie vraagt goede samenwerking tussen zorg- en hulpverleners. Dertien landelijke organisaties uit het medisch-, zorg- en sociaal...

Omgaan met pijn

24-09-2019 in Café Doodgewoon

Dit keer staat het omgaan met pijn in de laatste levensfase centraal.

1345678910Laatste