X
Agenda

EAPC 2019

24-26 mei 2019

Van 23-25 mei 2019 vindt het EAPC plaats in Berlijn

Contactgericht werken in de laatste levensfase

27-05-2019

Voor mensen zorgen die in de laatste fase van hun leven zijn, is bijzonder. Zij laten het leven los. Wat kan jij doen om zoveel mogelijk bij te dragen aan het Wel-Zijn van je cliënt en de...

De Veluwse Wensambulance

28-05-2019 in Café Doodgewoon

De medewerkers van de Veluwse Wens Ambulance zijn, door hun vrijwilligers en sponsoren, in staat om dankzij hun tomeloze inzet veel allerlaatste wensen te vervullen voor mensen die...

Post EAPC congres 2019

20-06-2019

Op 20 juni 2019 zullen de highlights van het EAPC gedeeld worden in het UMC Utrecht.

SamenLoop voor Hoop

29-06-2019

Op veel plekken in Nederland vindt jaarlijks een SamenLoop voor Hoop plaats waarbij geld wordt ingezameld voor kankeronderzoek.  In 2019 doet Apeldoorn voor het eerst mee met...

Workshop Zingeving en veerkracht

06-07-2019

In deze workshop leren begeleiders herkennen dat het ervaren van zin en samenhang in ieders leven (veer)kracht geeft. Ook leren ze mensen te steunen in hun zoektocht naar zingeving en veerkracht.

Dialoog: van betekenis tot het einde

23-07-2019 in Café Doodgewoon

Er wordt tijdens deze dialoogbijeenkost stilgestaan bij uw ervaringen, ideeën, beelden of wensen als het gaat om het levenseinde. We luisteren naar elkaars verhalen en ontdekken wat van betekenis...

Palliatieve zorg aan ouderen

12-09-2019

Tijdens dit symposium komen dilemma's en complexe vraagstukken rondom het levenseinde uitgebreid aan bod.

12