X
Agenda

Dialoog: van betekenis tot het einde

23-07-2019 in Café Doodgewoon

Er wordt tijdens deze dialoogbijeenkost stilgestaan bij uw ervaringen, ideeën, beelden of wensen als het gaat om het levenseinde. We luisteren naar elkaars verhalen en ontdekken wat van betekenis...

Palliatieve zorg aan ouderen

12-09-2019

Tijdens dit symposium komen dilemma's en complexe vraagstukken rondom het levenseinde uitgebreid aan bod.

Omgaan met pijn

24-09-2019 in Café Doodgewoon

Dit keer staat het omgaan met pijn in de laatste levensfase centraal.

Symposium O2PZ: Palliatieve zorg kun je leren

01-10-2019

Palliatieve zorg hoort een herkenbare plek in het onderwijs voor (toekomstige) zorgprofessionals op alle niveaus te hebben. Hoe kun je daarvoor zorgen zonder je curriculum volledig aan te passen?...

Nationaal Congres voor Hospicezorg

4-10-2019

Op 4 oktober vindt in Ede het vijfde Nationale Congres voor Hospicezorg plaats. Tijdens het congres is er onder meer aandacht voor complementaire zorg, pijn en beeldende begeleiding.

‘Een zinvolle zondagmiddag’

13-10-2019

Een zinnige zondagmiddag  Een boeiende en interactieve workshop met Volkskrantjournalist Fokke Obbema over zijn interviewserie ‘De zin van het leven’.
12