Nieuws

Ervaringen van zorginstellingen met de zelfevaluatie palliatieve zorg in beeld

Wat gaat al goed, wat kan nog beter? De zelfevaluatie palliatieve zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Het stimuleert bewustwording in de zorgorganisatie en het netwerk, en geeft inzicht waar men staat ten aanzien van aanbod en organisatie van de palliatieve zorg. Het maakt gerichte verbetering en het van elkaar leren, mogelijk. Om organisaties hier een beeld bij te...

Erasmus MC onderzoekt ‘laatste levensfasezorg’ tijdens coronacrisis

Wat is de ervaring van nabestaanden met de zorg in de laatste levensfase van patiënten tijdens de coronacrisis? Wat is het effect hiervan op hun rouwproces en welke ervaring hebben zorgverleners? Het Erasmus MC is de trekker van een groot nationaal onderzoek en zoekt nabestaanden, maar ook artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers en andere zorgverleners die een online vragenlijst willen...

Vacatures: twee adviseurs palliatieve zorg

Ben jij gedreven om zorg voor mensen in de palliatieve fase te verbeteren? Ben je enthousiast, verbindend en ondernemend en wil je bijdragen aan de organisatie en kwaliteit van consultatievoorziening en de inzet van gespecialiseerde zorgverleners in de palliatieve zorg?   Twee Adviseurs Palliatieve Zorg Voor werkgebieden Midden-Nederland en Zuidwest-Nederland Beiden ca. 32 uur per...

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Van de ouderen met een verstandelijke beperking overlijden jaarlijks gemiddeld zeven van de duizend mensen na een ziekbed. Gezien het groeiende aantal ouderen met verstandelijke beperkingen zal de komende jaren de behoefte aan palliatieve zorg toenemen. Palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen vraagt om specifieke aandachtspunten.

Leven in reservetijd

Artikel uit Medisch Contact

Dankzij nieuwe behandelingen leven sommige patiënten met uitgezaaide kanker langer, soms zelfs aanzienlijk langer dan voorheen. Dat kan emotioneel een zware belasting zijn, want 'je gaat er nog steeds aan dood'. 

Krachtenbundeling netwerkactiviteiten IKNL en Fibula

Om de samenwerkingsverbanden in de palliatieve zorg nog beter te kunnen ondersteunen bij het verstevigen van netwerkzorg, bundelen Fibula en IKNL definitief hun krachten. Onder de naam Fibula integreren de organisaties hun activiteiten ter ondersteuning en bevordering van de organisatie van palliatieve zorg.

1345678910Laatste

Theme picker