Start werkgroep geestelijke verzorging in de 1e lijn

De aangevraagde subsidie voor het organiseren van geestelijke verzorging in de eerste lijn is toegekend. Er is een regionale werkgroep samengesteld die een projectplan gaat maken om een Centrum voor Levensvragen in Oost-Veluwe te realiseren en tegelijkertijd loopt er een inventarisatie bij intramuraal werkende geestelijk verzorgers waarin hun bereidheid wordt gepolst om dit mede vorm te geven.

Het Ministerie van VWS heeft aan ZonMw de opdracht gegeven om een opzet te maken voor een landelijk programma over geestelijke zorg. De looptijd van het programma is van 2019 tot en met 2021. Het indicatieve budget is in totaal 8 miljoen euro. ZonMw heeft een commissie benoemd om deze opdracht uit te werken en het programma uit te voeren.

Meer informatie


Aantal keer bekeken: 415

Theme picker