Scholing

Er is veel scholingsaanbod voor palliatieve zorg. Lidorganisaties verzorgen zelf interne scholingen voor eigen medewerkers. Ook zijn er veel gratis e-learnings. Een overzicht:

Structureel scholingsaanbod 

Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) is bezig om palliatieve zorg structureel in te bedden In het huidige onderwijs aan medici, verpleegkundigen en andere zorgverleners. 

E-learning