Dementie

Als u te maken krijgt met dementie heeft u vooral veel behoefte aan informatie.
De onderstaande organisaties bieden informatie over de volgende zaken:

• de verschijnselen, het verloop en de verschillende vormen van dementie
• omgang met dementie en de persoon met dementie
• mogelijkheden voor vervangende zorg, zodat u de zorg langer volhoudt
• financieel juridische zaken 

Sommige organisaties verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen of cursussen.

Waar kunt u terecht?

 Stichting Alzheimer Nederland
 Stichting Alzheimer Oost Veluwe
 De huisarts
 Het Geheugensteunpunt
 Poli Geriatrie of Geheugenpoli
• Alzheimercafé
• Ouderenadviseur
 Knooppunt Mantelzorg
 Mantelzorgmakelaar
 Sociaal raadslieden
 Sociaal Juridische Dienst Mezzo
• WMO loket
 CIZ