Nieuws

Zin in geestelijke verzorging

Oratie Prof. dr. Gaby Jacobs

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Geestelijke Verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek op 23 januari 2020.

OZOverbindzorg in Oost-Veluwe

Korte, heldere videoboodschap over het belang van OZOverbindzorg door wethouder Nathan Stukker (gemeente Apeldoorn) en Jet Hoogland (manager dag- en ketenzorg Huisartsenorganisatie Oost Gelderland).

Stichting de Kap zoekt vrijwilligers

Vrijwillige palliatief terminale thuiszorg (VPTZ)

Voor de terminale zorg is de Apeldoornse organisatie met name op zoek naar vrijwilligers voor de nacht. Wie vrijwilliger terminale zorg wordt, gaat steun en begeleiding bieden aan mensen die thuis willen sterven.

We vielen in de prijzen

Nieuwjaarsloop Gelre Ziekenhuizen

Met ons team: Palliatieve zorg van Levensbelang! werden we vierde bij de nieuwjaarsloop van Gelre Ziekenhuizen. Marieke Dijkzeul en Berdine Koekoek kregen een beker omdat ze de snelste dame waren in hun leeftijdscategorie. 

Gratis cliëntondersteuning

Als het aan de zorgverzekeraars ligt komt er één loket voor cliëntondersteuning. Nu loopt dat nog via de zorgkantoren en via de gemeenten. Dat is niet wenselijk. Iemand die vragen heeft over zorg en ondersteuning, moet gemakkelijker bij één loket terecht. 

Waken in Oost-Veluwe

Waken is tijd nemen om samen stil te staan. Een tijd van bewustwording en bezinning, een intense en soms verwarrende ervaring. In Oost-Veluwe wordt in veel organisaties  een waakkoffer aangeboden waaruit u wellicht wat ondersteuning en troost kunt halen.

1345678910Laatste

Theme picker