Nieuws

Gratis cliëntondersteuning

Als het aan de zorgverzekeraars ligt komt er één loket voor cliëntondersteuning. Nu loopt dat nog via de zorgkantoren en via de gemeenten. Dat is niet wenselijk. Iemand die vragen heeft over zorg en ondersteuning, moet gemakkelijker bij één loket terecht. 

Waken in Oost-Veluwe

Waken is tijd nemen om samen stil te staan. Een tijd van bewustwording en bezinning, een intense en soms verwarrende ervaring. In Oost-Veluwe wordt in veel organisaties  een waakkoffer aangeboden waaruit u wellicht wat ondersteuning en troost kunt halen.

Parel voor zingeving in de palliatieve zorg

Op 15 november 2019 ontving An Reyners (UMCG) namens haar projectteam een ZonMw Parel voor ‘Als niet alles is wat het lijkt’ tijdens de Oncologiedagen van Nederland en Vlaanderen.

PR campagne van Gelre ziekenhuizen over ons transmuraal zorgpad

We zijn heel blij met deze aandacht die geïnitieerd is door Marijke van den Ruitenbeek, verpleegkundig specialist oncologie & palliatieve zorg. Zij maakt samen met een aantal andere professionals uit Gelre Ziekenhuizen deel uit van de werkgroep transmurale palliatieve zorg.

Zes filmpjes over zingeving en levensvragen

Wat is zingeving precies en wat doet een geestelijk verzorger? Mede dankzij de impuls om zingeving in de palliatieve fase breder onder de aandacht te brengen, zijn er steeds meer filmpjes die uitleg geven over wat zingeving is en wat een geestelijk verzorger doet.

Zinvinding en levensvisie

Peter Kortekaas schetst hoe het model van Van Knippenberg behulpzaam is om de levensvisie van de cliënt te herkennen en te bespreken in een tijd waarin zingevingskaders vervagen.

245678910Laatste

Theme picker