Nieuws

Interactieve sociale kaart

Onze sociale kaart met alle zorgaanbieders die palliatieve zorg verlenen in Oost-Veluwe is weer geactualiseerd. Naast een papieren versie hebben we ook een interactieve versie waarin direct doorgeklikt kan worden voor de juiste gegevens.

8e editie van magazine Pal voor u ( 2018-2019)

Ieder jaar verschijnt een nieuwe editie van het magazine Pal voor u. In dit magazine vertellen deskundigen en mensen die dit zelf meemaken – als patiënt of als naaste – waar je mee te maken kunt krijgen en hoe je hiermee om kunt gaan. 

Goed slechtnieuwsgesprek; begin van een goed levenseinde

Marianne de Visser (66) is neurologe. Ze heeft talloze patiënten moeten vertellen dat ze een erfelijke, onbehandelbare spierziekte hadden. Dus weet ze als geen ander: een goed slechtnieuwsgesprek is het begin van een goed levenseinde.

Palliatieve zorg, merkbaar beter

Kamerbrief over verbeteren palliatieve zorg, mei 2018

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de verbetering van de palliatieve zorg. 

Jaarverslag VPTZ 2017

Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg Nederland

In totaal hebben de 11.000 vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg 1,43 miljoen uur ondersteuning geboden in 2017. Een maatschappelijke waarde van €85.800.000!

Toolbox betekenisvol contact

Tips en ideeën voor betekenisvol contact met ouderen met dementie.

Reliëf heeft samen met Zinnig Zorgen een Toolbox ontwikkeld vol tips en ideeën voor betekenisvol contact met ouderen met dementie. Deze box is te gebruiken door familie en vrijwilligers en helpt ouderen met dementie te ervaren dat er aandacht voor hen is.

Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland

Opgericht in april 2018

De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is in april 2018 opgericht.  Deze ‘werkplaats’ bundelt kennis en is in het leven geroepen om partijen in de palliatieve zorg te verbinden. Met als doel om de kwaliteit van de palliatieve zorg constant te verbeteren in het belang van de patiënt en diens naasten.

Eerste2345681011

Theme picker