X

Palliatieve zorg

Als u heeft gehoord dat u ongeneeslijk ziek bent, dan kunt u rekenen op palliatieve zorg. Dat is zorg voor zowel u als uw naasten. Het doel ervan is dat u deze periode zo goed mogelijk beleeft, en u nog kunt doen wat u belangrijk vindt.

Deze pagina bevat specifieke informatie. Links in het menu kunt u een keuze maken uit diverse onderwerpen en informatie. Daaronder vindt u 'Wat is palliatieve zorg' met informatie over alles wat te maken heeft met dit onderwerp. 

Wat palliatieve zorg is kunt u bekijken in dit animatiefilmpje:

Spreken over

Veel mensen vinden het lastig om in gesprek te gaan over het levenseinde en de wensen en mogelijkheden daar omheen. Toch is het voor iedereen van belang dat vragen en wensen besproken worden. Wat u hierbij kan helpen is bijvoorbeeld:

Financiën

Het ministerie van VWS heeft een Informatiekaart Palliatieve terminale zorg opgesteld met informatie over wat de zorg inhoudt, hoe deze betaald wordt en over de eigen bijdrage (juni 2017).