X

Het Team

TPV  (Transmuraal Palliatief Verpleegkundigen)

Om een ongeneeslijk zieke patiënt  te helpen met alle vragen en met alles wat er op hem/haar en zijn naasten  afkomt, is er binnen de regio een team van zogenaamde ‘transmuraal palliatief verpleegkundigen’ actief. Zij zijn gespecialiseerd in de verpleegkundige begeleiding als genezing niet meer mogelijk is.

De Transmuraal Palliatief verpleegkundige (TPV) kan worden ingeschakeld door de patiënt of zijn naaste zelf. . Maar ook de huisarts, de specialist of verpleegkundige kan dit doen. Als de patiënt  gebruik wilt maken van de hulp van de TPV, dan maakt zij een afspraak bij de patiënt  thuis. Tijdens dit gesprek worden zijn/haar wensen en behoeften besproken. De verpleegkundige bespreekt met patiënt en  naasten welke vervolgstappen er gezet worden. Zij onderhoudt hierover ook contact met de huisarts en andere betrokken zorgverleners. Natuurlijk wordt hiervoor eerst  toestemming gevraagd. 

De Transmuraal Palliatief Verpleegkundige is op werkdagen bereikbaar van 9.00-17.00 op telefoonnummer: 06- 43 23 71 50

 

CPT (Consultatief Palliatief Team)

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg. Deze consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan uw patiënt.

Het Consultatief  Palliatief Team is telefonisch bereikbaar voor alle professionele hulpverleners in de gehele regio Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen.

Op werkdagen kunt u van 9.00-17.00 kunt u bellen naar 06-43 23 71 50.

In de avond, nacht en weekend uren kunt u bellen naar 0900 297 1616.

 

Voor wie is deze dienst bedoeld? 
Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg. 


Werkwijze
Een verpleegkundig consulent van het Consultatief Palliatief Team neemt uw hulpvraag in behandeling. Na analyse van het probleem stellen deze verpleegkundig consulent en een medisch consulent gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken.
De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen (zie
http://www.pallialine.nl/).
Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.

Waarover kunt u vragen stellen? 
- moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie 
- beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie 
- bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijzen 
- problemen op existentieel of spiritueel gebied 
- organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart 

 

Transmuraal Palliatief Verpleegkundigen:

Chantal Bogers, palliatief verpleegkundige

Sandra Horsten, palliatief verpleegkundige

Esther Mulders, palliatief verpleegkundige

Annemarie Neele, palliatief verpleegkundige 

Consultatief Palliatief Team

Lisette Birkhoff, specialist oudergeneeskunde, hospicearts en kaderarts palliatieve zorg

Antoinette van der Heijden, specialist oudergeneeskunde, hospicearts en kaderarts palliatieve zorg

Ineke van t Hullenaar, huisarts en kaderarts palliatieve zorg

Annique Loukes, huisarts en kaderarts palliatieve zorg

Ronald van Nordennen, specialist oudergeneeskunde, hospicearts en kaderarts palliatieve zorg

Coördinatie en ondersteuning

Jolanda van Rijckevorsel, netwerkcoördinator

Ninke Schrier, projectcoördinator geestelijke verzorging

Ans van Eekeren, secretaresse

 

Chantal Bogers
 
Ursula van Hoof
 

Esther Mulders

 

 

Annemarie Neele

 

 

Antoinette van der Heijden

 

Lisette Birkhoff

 

Annique Loukes

 

Ronald van Nordennen

 

Jolanda van Rijckevorsel Ans van Eekeren

Ninke Schrier