X

Waar kan ik terecht om zorg te krijgen?

Netwerk Palliatieve Zorg

Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) wil mensen ondersteunen bij het maken van keuzes rondom leven en dood en de rust  creëren die zo belangrijk is voor een goede afronding van het leven. NPZ gaat het gesprek aan, luistert en bespreekt wensen om de hoogste kwaliteit van zorg te kunnen bieden op de plaats die de patiënt zelf kiest. Het netwerk brengt de patiënt en zijn naasten in contact met de juiste zorgverleners en geeft voorlichting, individueel en aan een breed publiek.

 

 

Zorg thuis

De meeste mensen geven er voorkeur aan om thuis te worden verzorgd door partner, familie vrienden en kennissen (de mantelzorg). Toch kan er een tijd komen dat er hulp van buiten nodig is. In die situatie kunt u hulp krijgen van verschillende organisaties, uiteraard in overleg met uw eigen huisarts.

VPTZ

U kunt ook een beroep doen op de vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) De VPTZ vrijwilligers zijn goed  opgeleid en kunnen tijd, aandacht en ondersteuning bieden aan de patiënt en diens naasten. Dit geeft mantelzorgers de gelegenheid om even tot rust te komen. Door tijdig hulp te vragen bij VPTZ is de zorg vaak beter vol te houden. Via de volgende link kunt een filmpje zien van de VPTZ. https://youtu.be/nULEGhDGd6U 

 

Hospice

Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer, gespecialiseerd in terminale zorg. In een hospice kunt u zelf aangeven wat u wenst of nodig heeft, wie u om u heen wil hebben, hoe u de dag doorbrengt en op welke wijze u afscheid wilt nemen.

 

Palliatieve units binnen verpleeghuis

Palliatieve units zijn kleine afdelingen (1-2 bedden) binnen het verpleeghuis. Bedoeld voor  mensen “van buiten de instelling”. Mensen die thuis of in het ziekenhuis verblijven en daar niet willen of kunnen blijven. Ieder bewoner heeft een eigen kamer die hij met eigen spullen mag inrichten. De zorg wordt verleend door het reguliere personeel of door gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden.

 

De volgende organisaties zijn actief binnen het NPZ.

Link naar: zorg in uw regio

 

Inloophuizen

De inloophuizen bieden opvang en steun aan mensen met kanker en hun naasten. Het is een ontmoetingsplaats waar gepraat kan worden met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. Ook kunnen er gezamenlijk creatieve activiteiten ondernomen worden.

 

Inloophuis het Getij

Bergen op Zoom en Ossendrecht

www.inloophuishetgetij.nl

 

Inloophuis het Thuispunt

St Willebrord

www.thuiszorgonsthuis.nl

 

Inloophuis De Rose-Linde

Roosendaal

www.inloophuisderoselinde.nl