X
Centrum voor Levensvragen

Regio West-Brabant krijgt Centrum voor Levensvragen

Vanaf februari 2020 kunnen inwoners van de regio West-Brabant en de gemeente Tholen terecht bij het Centrum voor Levensvragen voor hulp bij het omgaan met zingevings- en levensvragen. Deze ondersteuning wordt bij mensen in de thuissituatie geboden door geestelijk verzorgers vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg. Het centrum ondersteunt ook zorgverleners en vrijwilligers met coaching en scholingen. Het Centrum voor Levensvragen trapt 6 februari 2020 af met het symposium Zingeving Thuis. Voor die tijd kan er al een beroep worden gedaan op een geestelijk verzorger .

Zingevings- en levensvragen komen meestal op als het leven niet meer vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld bij ziekte, beperking, trauma of verlies. Mensen krijgen vragen als: Waarom overkomt mij dit? Hoe kan mijn leven zin hebben? Waar put ik kracht uit? Niet iedereen kan met deze vragen terecht bij het vertrouwde netwerk van familie, vrienden, collega’s of (levensbeschouwelijk) netwerk. Een geestelijk verzorger kan dan een luisterend oor bieden en geeft professionele ondersteuning en begeleiding, ongeacht achtergrond of levensovertuiging van mensen.

Geestelijke verzorging bij mensen thuis
Veel zorgaanbieders in de regio, waaronder het ziekenhuis en verpleeghuizen, hebben geestelijk verzorgers in dienst die actief zijn binnen de instelling. Dankzij een
landelijke subsidieregeling is geestelijke verzorging nu ook mogelijk bij mensen thuis. Het Centrum voor Levensvragen West-Brabant en Tholen gaat deze zorg beschikbaar maken voor inwoners van  de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Tholen, Steenbergen, Woensdrecht, Rucphen en Halderberge. De zorg is bedoeld voor volwassenen in de palliatieve fase van een ziekte, naasten van deze palliatieve patiënten en voor iedereen die 50 jaar of ouder is. Kinderen in de palliatieve fase en hun naasten kunnen ondersteuning krijgen via het Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest. Het centrum gaat ook professionals en vrijwilligers ondersteunen door onder andere coaching, supervisie en scholingen.

Save the date: Symposium Zingeving Thuis
Op donderdag 6 februari 2020 markeert  het symposium Zingeving Thuis de start van het Centrum voor Levensvragen. Dit symposium, bedoeld voor zorgverleners, welzijnswerkers en vrijwilligers in de regio, gaat over de betekenis en toegevoegde waarde van aandacht voor zingeving en levensvragen in de thuissituatie. Er zullen ook diverse workshops gegeven worden met handvatten voor de praktijk. Een aanmeldlink en het programma van het symposium volgt binnenkort.

Datum:   Donderdag 6 februari 2020
Tijd:        17.00-20.00 uur
Locatie:  TWB Thuiszorg met Aandacht, Belder 2-4 Roosendaal

Meer informatie
Het Centrum voor Levensvragen krijgt een eigen website, e-mailadres en telefoonnummer. Meer informatie hierover volgt. Een geestelijk verzorger kan nu al ingezet worden in de thuissituatie. Neem hiervoor contact op met de coördinator van het project Geestelijke Verzorging in de eerstelijn Ninke Schrier, te bereiken via
n.vandenberge@bravis.nl. Algemene informatie over geestelijke verzorging kunt u vinden op www.geestelijkeverzorging.nl.