Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Home
X

Scholing Rouw & Nazorg

Op 16 maart organiseert het NPZR&o een scholing Rouw & Nazorg.

Deze scholing is bedoeld voor medewerkers die nazorggesprekken voeren met nabestaanden van patiënten die zijn overleden. Voor de organisaties die op bestuursniveau zijn aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken is de scholing gratis. Wanneer je zorg organisatie geen lid is van het NPZR&o op bestuursniveau zijn de kosten voor deelname € 90,- per persoon, exclusief de terugkombijeenkomst.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.

Patienten en naasten

Onder meer actualiteiten, scholingen, deskundigheidsbevordering en projecten.

Zorgverleners

Informatie over zorg bij u in de buurt.

Zorg in uw buurt

Geestelijke verzorging in de eerste lijn

 

Animaties over palliatieve zorg