Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Barendrecht / Albrandswaard
X
Palliatieve zorg in Barendrecht/Albrandswaard

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen: 

Deze keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator. De ketencoördinator is Alejandra Arias Mesa, er is een vacature voor de functie van ketenvoorzitter. Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator: Alejandra Arias Mesa, telefoonnummer 06 11 71 22 18.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2020 wanneer de keten Barendrecht/Albrandswaard in 2020 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2020 van de keten Barendrecht/Albrandswaard wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Alejandra Arias Mesa.

Ketenbijeenkomsten in 2020


Datum

Activiteit

Doel

13 februari 2020 NPZR&o Jaarbijeenkomst
Signaleren van levensvragen, hoe doe je dat?
(Domein 6 Kwaliteitskader PZ)
De ketenbijeenkomst van
16 maart 2020 gaat niet door. 

Jaarplan 2020
&
Themabespreking:
klachten van de mond


Deelnemers hebben kennis over
de activiteiten en het jaarplan
voor 2020.
&
Deelnemers hebben kennis over 
de behandeling en verpleegkundige
zorg bij palliatieve patiënten
met klachten van de mond.
(Domein 3 Kwaliteitskader PZ, fysieke dimensie)
21 september 2020


Casuïstiekbepreking
Thema: ondraaglijk lijden


De deelnemers hebben kennis over het begrip ondraaglijk lijden. Wat dit betekent voor de patiënt en de hulpverlener.
(Domein 8 Kwaliteitskader PZ, verlies en rouw)
7 december 2020


Input voor het jaarplan 2021
&
Themabespreking:
mantelzorgondersteuning 


De deelnemers geven input voor themabijeenkomsten 2021.

&
De deelnemers hebben kennis over
de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning
en het signaleren van overbelasting.
(Domein 2.6 Kwaliteitskader PZ,
mantelzorg)