Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Barendrecht / Albrandswaard
X
Palliatieve zorg in Barendrecht/Albrandswaard

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen: 

Deze keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator. De ketencoördinator is Alejandra Arias Mesa, er is een vacature voor de functie van ketenvoorzitter. Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator: Alejandra Arias Mesa, telefoonnummer 06 11 71 22 18.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2019 wanneer de keten Barendrecht/Albrandswaard in 2019 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2019 van de keten Barendrecht/Albrandswaard wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Alejandra Arias Mesa.

Ketenbijeenkomsten in 2019

Datum

Activiteit

Doel

18 maart 2019
Casuïstiekbespreking
Thema: indicatiestelling

Door middel van casuïstiekbespreking krijgen de deelnemers inzicht in de knelpunten / problemen bij de indicatiestelling (Zwv en Wlz) bij palliatieve terminale patiënten. 

 

10 apil 2019 NPZR&o Jaarbijeenkomst.
Bespreken van ethische dillema’s door middel van moreel beraad.

30 september 2019


Themabijeenkomst
Thema: ondraaglijk lijden


Deelnemers hebben kennis genomen
over het begrip ondraaglijk lijden.
Wat betekent het voor de patiënt
en voor de hulpverlener.
2 december 2019


Jaarplan 2020
&
Themabijeenkomst
Thema: mantelzorgondersteuning


Jaarplan 2020: de deelnemers geven
input voor mogelijke themabijeenkomsten
in 2010
&
Thema mantelzorgondersteuning:
de deelnemers hebben kennis genomen
van de mogelijkheden van
mantelzorgondersteuning en het
signaleren van overbelasting.