X
Palliatieve zorg in Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen: 

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator: Babs Rikkelman, telefoon 06 - 47 82 69 15.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2018 wanneer de keten Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel in 2018 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2018 van de keten Capelle aan den IJssel / Krimpen aan den IJssel wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Babs Rikkelman.

Ketenbijeenkomsten 2018

Datum

Activiteit/Thema

Doel

 8 februari 2018

Casuïstiekbespreking

Deskundigheid bevorderen
Verbinden, Reflecteren

14 april 2018

Workshop Zorg voor de Zorgende

Samenwerking

14 juni 2018

Presentatie hartfalen in de palliatieve fase
door vpk specialist uit het YSL

Samenwerken binnen de keten
en het verbeteren van de deskundigheid

22 november 2018

volgt