Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel
X
Palliatieve zorg in Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen: 

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Marlies Petterson (teamleider thuiszorg bij De Zellingen), ketencoördinator is Babs Rikkelman. Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator: Babs Rikkelman, telefoon 06 - 47 82 69 15.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2020 wanneer de keten Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel in 2020 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2020 van de keten Capelle aan den IJssel / Krimpen aan den IJssel wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Babs Rikkelman.

Ketenbijeenkomsten Capelle a/d IJssel en Krimpel a/d IJssel 2020

Datum

Activiteit

Doel

 

13 februari 2020 NPZR&o Jaarbijeenkomst
Signaleren van levensvragen, hoe doe je dat?
(Domein 6 Kwaliteitskader PZ)

18 februari 2020

 

Drieluik over inzet vrijwilligers
en mantelzorgers.
VTZ, Welzijn Capelle en
De Mantelaar geven inzicht in
hun activiteiten en hoe zij
ondersteuning kunnen bieden
aan de mantelzorger.


De deelnemers verbreden
hun kennis m.b.t. de inzet van
mantelzorgers. Waar kan men
wat vinden en met welk doel
zet je vrijwilligers in.
(Domein 2.6 & 2.8 Kwaliteitskader PZ,
mantelzorg & netwerk)

30 juni 2020


Dementie en palliatieve zorg.
N.a.v. casuïstiek biedt
Ineke Palsmans, SOG  bij
De Zellingen handvatten hierin.


De deelnemers kunnen de
aangeboden handvatten
terugkoppelen naar de praktijk.
(Domein 1 & 2.2 Kwaliteitskader PZ,
kernwaarden en principes &
gezamenlijke besluitvorming)

10 november 2020


Rouw & Nazorg
door Nelly Troost


De deelnemers erkennen en
herkennen de verschillende
aspecten van rouw.
(Domein 2.10 & 8 Kwaliteitskader PZ,
kwaliteit en onderzoek
& verlies en rouw)