Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel
X
Palliatieve zorg in Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen: 

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator: Babs Rikkelman, telefoon 06 - 47 82 69 15.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2019 wanneer de keten Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel in 2019 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2019 van de keten Capelle aan den IJssel / Krimpen aan den IJssel wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Babs Rikkelman.

Ketenbijeenkomsten Capelle a/d IJssel en Krimpel a/d IJssel 2019

Datum

Activiteit

Doel

14 februari 2019 Casuïstiekbespreking
De deelnemers wisselen onderling informatie uit door middel van
het bespreken van casuïstiek.

10 apil 2019 NPZR&o Jaarbijeenkomst.
Bespreken van ethische dillema’s door middel van moreel beraad.
13 juni 2019


Informatie over palliatieve sedatie
door Akke Boersma


De deelnemers krijgen informatie over
palliatieve sedatie, het tijdig herkennen
van de stervensfase, aanpassen van
zorgplan en inzetten van Zorgpad
Stervensfase.

21 november 2019


Bijeenkomst over dragelijk en
ondragelijk lijden, wat doet dat met
je als zorgproffesional
door Anja Guldemond


De deelnemers krijgen handvatten voor zelfreflectie en het ontwikkelen van effectieve coping vaardigheden
(omgaan met).