X
Palliatieve zorg in Delfshaven/Centrum/Noord

 

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen:

 • Aafje Wijkzorg
 • Buurtzorg Mathenesse/Schiedam
 • Cadenza Centrum (Laurens)
 • Erasmus MC, locatie Dijkzicht
 • Huisartsen
 • Nourdam
 • Praktijkondersteuner huisartsen geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)
 • Hospice de Vier Vogels 
 • Radar Uitvoering Zorg en Welzijn
 • Laurens Thuiszorg
 • Thuiszorg MOB (Maatschappelijk OndersteuningsBureau)
 • Vrijwilligers Terminale Zorg
 • Wijkpastoraat Oude Westen 
 • Zorgfamilie

Download hier de sociale kaart palliatieve zorg voor Delfshaven/Centrum/Noord. 

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator. Voorzitter van de keten Delfshaven/Centrum/Noord is Nelly Troost, coördinator van Hospice De Vier Vogels Rotterdam. De ketencoördinator is Sandra Post vd Burg, long- en oncologieverpleegkundige bij Aafje.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Sandra Post v/d Burg, telefoonnummer 06-46642200

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2018 wanneer de keten Delfshaven/Centrum/Noord in 2018 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2018 van de keten Delfshaven/Centrum/Noord wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Sandra Post vd Burg.

Ketenbijeenkomsten 2018

De ketenbijeenkomsten hebben als doel: kennisoverdracht, deskundigheidsbevordering en inzage in elkaars werkwijze.

 

Datum Activiteit/Thema Doel
11 juni 2018

 Casuïstiek
  Thema: Instrumenten gebruikt in de palliatieve zorg    

 De deelnemers zijn bekend met gevalideerde instrumenten
 zoals het Zorgpad  Stervensfase, Continuïteitshuisbezoeken, de Lesa    
 en de zorgmodule palliatieve zorg. 
 Daarnaast hebben de deelnemers inzicht in elkaars werkwijze rondom zorg 
 en zorcoördinatie bij situaties waar meerdere organisaties betrokken zijn.
   17 september 2018      

   Casuïstiek
door collega’s Antonius Binnenweg

Thema: moreel beraad
begeleid door Marije Stegenga
van vereniging Reliëf

Locatie volgt

Casuïstiekbespreking
19 november 2018

 

    Casuïstiek

Thema: omgaan met het systeem van de cliënt
Begeleid door: Gerry Holleman

Locatie Buurtzorg, Pinasplein 15a

Casuïstiekbespreking