Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Hoogvliet / Pernis
X
Palliatieve zorg in Hoogvliet/Pernis

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen:  

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator.
De functie van voorzitter is vacant, ketencoördinator is Alejandra Arias Mesa. Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met Alejandra Arias Mesa, telefoonnummer 06- 11 71 22 18.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2020 wanneer de keten Hoogvliet/Pernis in 2020 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2020 van de keten Hoogvliet/Pernis wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Alejandra Arias Mesa.

Ketenbijeenkomsten 2020

Datum

Activiteit

Doel

 

13 februari 2020 NPZR&o Jaarbijeenkomst
Signaleren van levensvragen, hoe doe je dat?
(Domein 6 Kwaliteitskader PZ)

2 maart 2020 Jaarplan 2020
&
Themabijeenkomst:
ondraaglijk lijden

Deelnemers hebben kennis over
de activiteiten en het jaarplan
voor 2020.
&
De deelnemers hebben kennis over het
begrip ondraaglijk lijden.
Wat dit betekent voor de patiënt
en de hulpverlener.
(Domein 8 Kwaliteitskader PZ
verlies en rouw)
25 mei 2020

Casuïstiekbespreking
Thema: gezamenlijke besluitvorming


De deelnemers krijgen inzicht in de knelpunten / problemen bij gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve fase.
(Domein 2.2 Kwaliteitskader PZ, gezamenlijke besluitvorming)
7 september 2020


Themabijeenkomst:
obstipatie


De deelnemers hebben kennis over
de behandeling en verpleegkundige
zorg bij palliatieve patiënten met obstipatieklachten.
(Domein 3 Kwaliteitskader PZ,
fysieke dimensie)
16 november 2020


Jaarplan 2021
&
Themabijeenkomst:
mantelzorgondersteuning


Jaarplan 2021: de deelnemers geven
input voor themabijeenkomsten
in 2011
&
de deelnemers hebben kennis
van de mogelijkheden van
mantelzorgondersteuning en het
signaleren van overbelasting.
(Domein 2.6 Kwaliteitskader PZ,
mantelzorg)