Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Hoogvliet / Pernis
X
Palliatieve zorg in Hoogvliet/Pernis

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen:  

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator.
De functie van voorzitter is vacant, ketencoördinator is Alejandra Arias Mesa. Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met Alejandra Arias Mesa, telefoonnummer 06- 11 71 22 18.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2019 wanneer de keten Hoogvliet/Pernis in 2019 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2019 van de keten Hoogvliet/Pernis wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Alejandra Arias Mesa.

Ketenbijeenkomsten 2019

Datum

Activiteit

Doel

4 februari 2019 Jaarplan 2019
&
Themabijeenkomst:
Thema: pijn in de palliatieve fase

Jaarplan 2019: de deelnemers hebben kennis genomen van het jaarplan voor 2019.
&
Thema pijn in de palliatieve fase:
de deelnemers krijgen informatie
over de Richtlijn Pijn

 

10 apil 2019 NPZR&o Jaarbijeenkomst.
Bespreken van ethische dillema’s door middel van moreel beraad.

3 juni 2019

Casuïstiekbespreking
Thema: indicatiestelling


Door middel van casuïstiekbespreking
krijgen de deelnemers inzicht in de
knelpunten / problemen bij de
indicatiestelling (Zwv en Wlz) bij
palliatieve terminale patiënten. 
9 september 2019


Themabijeenkomst
Thema: ondraaglijk lijden


Deelnemers hebben kennis genomen
over het begrip ondraaglijk lijden.
Wat betekent het voor de patiënt
en voor de hulpverlener.
18 november 2019


Jaarplan 2020
&
Themabijeenkomst
Thema: mantelzorgondersteuning


Jaarplan 2020: de deelnemers geven
input voor mogelijke themabijeenkomsten
in 2010
&
Thema mantelzorgondersteuning:
de deelnemers hebben kennis genomen
van de mogelijkheden van
mantelzorgondersteuning en het
signaleren van overbelasting.