Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Kralingen / Crooswijk
X
Palliatieve zorg in Kralingen/Crooswijk

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en
personen: 

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Marry Quist, werkzaam als teamleider thuiszorg bij Laurens, ketencoördinator is Renske Boogaard.
Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Renske Boogaard, telefoonnummer 06 - 53 29 84 26. 

Kijk hieronder bij de Bijeenkomsten 2019 wanneer de keten Kralingen/Crooswijk in 2019 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2019 van de keten Kralingen/Crooswijk wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator.Renske Boogaard.

Ketenbijeenkomsten Kralingen/Crooswijk 2019

Datum

Activiteit

Doel

19 februari 2019 Casuistiekbespreking
met aandacht voor meetinstrumenten


De deelnemers delen kennis van hun organisatie, maken gebruik van meetinstrumenten en bespreken dilemma’s in de zorgverlening.


10 apil 2019 NPZR&o Jaarbijeenkomst.
Bespreken van ethische dillema’s door middel van moreel beraad.
21 mei 2019


Zorgen voor je zelf…hoe doe je dat?
door Harriette Burger, maatschappelijk werker

De deelnemers krijgen handvatten aangereikt om goede zorg te verlenen
zonder zich zelf te vergeten
17 september 2019


Advance Care Planning
met aandacht voor markeren,
door Pascalle Billekens, VS bij Laurens

De deelnemers  krijgen informatie over Advance Care Planning en kunnen dit in praktijk toepassen.
26 november 2019

Complementaire Zorg
door Wil van Dam


De deelnemers krijgen 'tips en tricks'
om in de snelheid van zorgverlening
ook / juist aandacht te hebben voor
Complementare Zorg.