Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Kralingen / Crooswijk
X
Palliatieve zorg in Kralingen/Crooswijk

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en
personen: 

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Marieke Huizer, palliatief verpleegkundige bij Laurens, ketencoördinator is Renske Boogaard.
Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Renske Boogaard, telefoonnummer 06 - 53 29 84 26. 

Kijk hieronder bij de Bijeenkomsten 2020 wanneer de keten Kralingen/Crooswijk in 2020 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2020 van de keten Kralingen/Crooswijk wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator.Renske Boogaard.

Ketenbijeenkomsten Kralingen/Crooswijk 2020

Datum

Activiteit

Doel


13 februari 2020 NPZR&o Jaarbijeenkomst
Signaleren van levensvragen, hoe doe je dat?
(Domein 6 Kwaliteitskader PZ)
10 maart 2020 De Mantelaar


De deelnemers maken kennis met de mogelijkheden van De Mantelaar
(Domein 2.6 Kwaliteitskader PZ
mantelzorg)

2 juni 2020

WMO-medewerker


De deelnemers krijgen handvatten aangereikt waarvoor en hoe zij op de juiste wijze de WMO-medewerkers kunnen benaderen.
 (Domein 3 & 5 Kwaliteitskader PZ, 
fysieke en sociale dimensie)

22 september 2020

Communicatie met huisarts rond euthanasie


De deelnemers krijgen handvatten
aangereikt om goed te communiceren
met de huisars bij een euthanasievraag
van een patiënt.
(Domein 2.5 Kwaliteitskader PZ,
interdisciplinaire zorg)
17 november 2020

Casusbespreking door deelnemer.


De deelnemers bespreken met elkaar
een casus waarin leervragen zijn geformuleerd.