X
Palliatieve zorg in Overschie/Schiebroek/Hillegersberg/Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen:

 • Aafje Wijkzorg
 • Aafje Zorghotel
 • De Vruchtenburg
 • Hospice Lansingerland
 • Huisartsen
 • Huisartsenpost
 • Stichting Humanitas
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Mantelzorgkring Hillegersberg-Schiebroek
 • Laurens Thuiszorg
 • De Oudelandse Hof Woonzorgcentrum
 • Vrijwilligers Terminale Zorg
 • Wijkpastoraat Oude Noorden
 • Zuster Minnaar (thuiszorg)

Download hier de sociale kaart palliatieve zorg Overschie / Schiebroek / Hillegersberg / Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek 

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Pascalle Billekens, verpleegkundig specialist bij De Oudelandse Hof. Ketencoördinator is Sandra Post vd Burg, long- en oncologieverpleegkundige bij Aafje.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Sandra Post v/d Burg, telefoonnummer 06-46642200

Kijk hieronder bij de Bijeenkomsten 2018 wanneer de keten Overschie/Schiebroek/Hillegersberg/Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek in 2018 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2018 van de keten Overschie/Schiebroek/Hillegersberg/Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Sandra Post vd Burg.

Ketenbijeenkomsten 2018

De ketenbijeenkomsten hebben als doel: kennisoverdracht, deskundigheidsbevordering en inzage in elkaars werkwijze.

 

Datum Activiteit/Thema        Doel 

25 januari 2018  

Thema: Advanced care planning, door Pascale Billekens
Casus: Sandra Post van der Burg
Deskundigheid van de ketendeelnemers op het gebied  van Advance Care planning wordt bevorderd.
  Daarnaast hebben de deelnemers inzicht in elkaars
 werkwijze  rondom zorg en zorgcoördinatie bij situaties 
waar meerdere organisaties betrokken zijn.

14 juni 2018

Thema: kwetsbare ouderen.

Victor Spieseke, SOG en kaderarts palliatieve zorg Aafje

Deskundigheid van de ketendeelnemers op het gebied van medicatie
in de thuissituatie wordt bevorderd. Daarnaast hebben de deelnemers inzicht in elkaars werkwijze rondom zorg en zorcoördinatie bij situaties waar meerdere organisateis betrokken zijn.
20 september 2018 Instrumenten in de palliatieve zorg

Deskundigheidsbevordering

22 november 2018

Thema: Medicatie in palliatieve fase

Beleid Thuiszorg: Irene Baten
Apotheker: mevr. Lucas van Apotheek Beethoven

Deskundigheidsbevordering