Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Overschie / Schiebroek / Hillegersberg / Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek
X
Palliatieve zorg in Overschie/Schiebroek/Hillegersberg/Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen:


Download hier de sociale kaart palliatieve zorg Overschie / Schiebroek / Hillegersberg / Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek 

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Pascalle Billekens, verpleegkundig specialist bij De Oudelandse Hof. Ketencoördinator is Sandra Post vd Burg, long- en oncologieverpleegkundige bij Aafje.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Sandra Post v/d Burg, telefoonnummer 06-46642200

Kijk hieronder bij de Bijeenkomsten 2019 wanneer de keten Overschie/Schiebroek/Hillegersberg/Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek in 2019 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2019 van de keten Overschie/Schiebroek/Hillegersberg/Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Sandra Post vd Burg.
 

Ketenbijeenkomsten Overschie / Schiebroek / Hillegersberg / Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek 2019

Datum

Activiteit

Doel

24 januari 2019
Bijeenkomst over dragelijk en
ondragelijk lijden, wat doet dat met
je als zorgproffesional
door Anja Guldemond

De deelnemers krijgen handvatten voor zelfreflectie en het ontwikkelen van effectieve coping vaardigheden
(omgaan met).

 

10 apil 2019 NPZR&o Jaarbijeenkomst.
Bespreken van ethische dillema’s door middel van moreel beraad.

13 juni 2019


oud worden en sterven met (oorlogs) traumatische ervaringen
José Netten


Deelnemers krijgen inzicht in het effect
van traumatische ervaringen
in de palliatieve fase

19 september 2019
Palliatieve zorg bij dementie
door drs. Corrie Veen, klinisch geriater
in het IJsselland ziekenhuis

Deelnemers hebben inzicht in
omgaan met dementie in de
laatste levensfase
21 november 2019


Moreel beraad
met Geestelijk Verzorger
Pieter Jan Bougie

Deelnemers weten wat moreel beraad is
en promoten dit binnen hun werkveld