X
Palliatieve zorg in Prins Alexander

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen:  
 • Gezondheidscentrum Ommoord
 • Huisartsen
 • Huisartsenpost
 • Humanitas intramuraal
 • Humanitas extramuraal
 • IJsselland ziekenhuis
 • Laurens Thuiszorg 
 • Thuiszorg Aafje
 • Thuiszorg Agathos
 • Vrijwilligers Terminale Zorg
 • Woonzorgcentrum Gerard Goossenflat  (Humanitas)
 • Zorgfront

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Margreet Hazekamp (Humanitas), ketencoördinator is Babs Rikkelman. Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Babs Rikkelman, telefoon 06 - 47 82 69 15.

Kijk hieronder bij de Bijeenkomsten 2017 wanneer de keten Prins Alexander bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2017 van de keten Prins Alexander wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Babs Rikkelman.

Ketenbijeenkomsten 2018
Datum Activiteit/Thema Doel
1 februari 2018 Casuïstiek Deskundigheidsbevordering,
verbinden, reflecteren.
19 april 2018 Workshop: Zorg voor de zorgende Samenwerking bevorderen.
  27 september 2018       Inbrengen /bespreken van meetinstrumenten.      Deelnemers zijn betrokken bij de ontwikkelingen   
van gebruik en inzet meetinstrumeten.
13 december 2018

Thema: Levenseindekliniek

Deskundigheidsbevordering