Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Prins Alexander
X
Palliatieve zorg in Prins Alexander

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen:  

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Margreet Hazekamp (Humanitas), ketencoördinator is Babs Rikkelman. Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Babs Rikkelman, telefoon 06 - 47 82 69 15.

Kijk hieronder bij de Bijeenkomsten 2019 wanneer de keten Prins Alexander bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2019 van de keten Prins Alexander wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Babs Rikkelman.

Ketenbijeenkomsten 2019 Prins Alexander

Datum

Activiteit

Doel

21 maart 2019
Casuistiek over palliatieve sedatie
door Hermien Goderie,
SOG-kaderarts palliatieve zorg.

De deelnemers krijgen informatie over
palliatieve sedatie, het tijdig herkennen
van de stervensfase, aanpassen van
zorgplan en inzetten van Zorgpad
Stervensfase.

10 apil 2019 NPZR&o Jaarbijeenkomst.
Bespreken van ethische dillema’s door middel van moreel beraad.
27 juni 2019


Bijeenkomst over dragelijk en
ondragelijk lijden, wat doet dat met je
als zorgproffesional
door Anja Guldemond


De deelnemers krijgen handvatten voor zelfreflectie en het ontwikkelen van effectieve coping vaardigheden
(omgaan met).
28 november 2019

Complementaire Zorg


De deelnemers krijgen 'tips en tricks'
om in de snelheid van zorgverlening
ook / juist aandacht te hebben voor
Complementare Zorg.