Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Prins Alexander
X
Palliatieve zorg in Prins Alexander

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen:  

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Anita Akkermans (coördinator IJsseloever), ketencoördinator is Babs Rikkelman. Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Babs Rikkelman, telefoon 06 - 47 82 69 15.

Kijk hieronder bij de Bijeenkomsten 2020 wanneer de keten Prins Alexander bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2020 van de keten Prins Alexander wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Babs Rikkelman.

Ketenbijeenkomsten 2020 Prins Alexander

Datum

Activiteit

Doel

 

13 februari 2020 NPZR&o Jaarbijeenkomst
Signaleren van levensvragen, hoe doe je dat?
(Domein 6 Kwaliteitskader PZ)

5 maart 2020
Dragelijk en ondragelijk lijden,
door Anja Hofman,
Geestelijk Verzorger
bij De Zellingen


De deelnemers reflecteren op
hoe zij het volhouden in de
complexiteit van zorg.
(Domein 1 & 2.9 Kwaliteitskader PZ,
kernwaarden en principes & deskundigheid)

2 juli 2020


Rouw en Nazorg
(vanuit casuïstiek belicht)
door Nelly Troost
 


De deelnemers hebben kennis
over dit onderwep en kunnen deze
kennis terugkoppelen
naar de praktijk.
(Domein 2.10 & 8 Kwaliteitskader PZ,
kwaliteit en onderzoek &
verlies en rouw)
26 november 2020

 

Dementie en palliatieve zorg
door Victor Spieseke, SOG en
kaderarts palliatieve zorg
bij Aafje. Deelnemers
brengen eigen casuïstiek in.


De deelnemers hebben kennis over
dit onderwerp en delen ervaringen.
Deelnemers ontvangen handvatten
die zij kunnen terugkoppelen
naar de praktijk.
(Domein 1 en 2.2 Kwaliteitskader PZ,
kernwaarden en principes &
gezamenlijke besluitvorming)