Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Zuid
X
Palliatieve zorg in Zuid

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen:  

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. Els Buchel, werkzaam als teamleider bij Laurens is voorzitter van deze keten. Ketencoördinator is Renske Boogaard.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met Renske Boogaard, telefoonnummer 06 53 29 84 26.

Kijk hieronder bij Bijeenkomsten 2020 wanneer de keten Zuid in 2020 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2020 van de keten Zuid wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Renske Boogaard.

 

Ketenbijeenkomsten Zuid 2020

Datum

Activiteit

Doel


13 februari 2020 NPZR&o Jaarbijeenkomst
Signaleren van levensvragen, hoe doe je dat?
(Domein 6 Kwaliteitskader PZ)

13 februari 2020 De Mantelaar


De deelnemers maken kennis met de mogelijkheden van De Mantelaar
(Domein 2.6 Kwaliteitskader PZ,
mantelzorg)

8 juni 2020

Communicatie met de huisarts
rond euthanasie.


De deelnemers krijgen handvatten
aangereikt om goed te communiceren
met de huisars bij een euthanasievraag
van een patiënt.
(Domein 2.5 Kwaliteitskader PZ,
interdisciplinaire zorg)

28 september 2020

Advanced Care Planning


De deelnemers  (her)kennen de term en kunnen deze toepassen in hun werk.
(Domein 2.3 & 2.4 Kwaliteitskader PZ)
23 november 2020

Reutelen in de stervensfase, is profylactsiche behandeling zinvol?


De deelnemers kennen de resultaten
van de studie en nemen deze kennis
mee in de zorg voor hun cliënten/naasten
en naar hun organisatie.
(Domein 3 & 5 Kwaliteitskader PZ,
fysieke en sociale dimensie)