X
Symposium Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2018

Op donderdag 18 oktober 2018 vindt ons jaarlijks symposium in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg plaats.

Het thema voor dit jaar:

‘Beslissingen rond het levenseinde vanuit verschillende perspectieven’

Dit jaar is het symposium verdeeld in een middagprogramma en een avondprogramma.

 

Het middagprogramma is interessant voor:

  • professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in de palliatieve zorg of die te maken hebben met palliatieve zorg;
  • iedereen die persoonlijk geïnteresseerd is in het onderwerp;
  • CPT (Consultatief Palliatief Team) werkzaam in de eerste lijn en/of in de ziekenhuizen;
  • alle ketendeelnemers en ketenvoorzitters van het NPZR&o;
  • de leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het NPZR&o.

Voor het middagprogramma worden geen kosten in rekening gebracht.

Klik hier om naar de informatie over het middagprogramma te gaan.

 

Het avondprogramma is specifiek bestemd voor:

  • (huis)artsen,
  • specialisten
  • en CPT (Consultatief Palliatief Team) werkzaam in de eerste lijn en/of in de ziekenhuizen.

Voor het avondprogramma wordt een geringe vergoeding (€ 30,-) gevraagd.

Klik hier om naar de informatie over het avondprogramma te gaan.