X

Markering en besluitvorming en de rol van de (huis)arts

door Kees Goedhart

 

Inleiding
In oktober 2017 publiceerden het IKNL en Palliactief (de vereniging van professionals werkzaam binnen de palliatieve zorg) na uitgebreide consultatie onder stakeholders het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Dit kader heeft de wensen van de patiënt en zijn naasten als vertrekpunt.

Op basis hiervan zijn uitgangspunten en normen benoemd die passen bij goede palliatieve zorg. Naast deskundigheid  en continuïteit van zorg, worden met name vroegtijdige markering, besluitvorming en pro actieve zorgplanning genoemd als essentiële elementen.
 

Inhoud van de workshop
Aan de hand van concrete casuïstiek en vanuit de positie van de arts wordt uitgebreid stilgestaan bij de invulling van thema's vroegtijdige markering, besluitvorming en pro actieve zorgplanning.

  • Hoe geven wij deze 3 thema’s binnen een gefragmenteerde gezondheidszorg concreet vorm?
  • Hoe zorgen we ervoor dat alle  betrokken hulpverleners bij een specifieke patiënt  eenduidig met de uitkomsten omgaan, ongeacht of zij werkzaam zijn in de 1e of 2e lijn.
  • Wat is hierbij de rol van de overdracht?


Specifieke leerdoelen:

  • De deelnemer beseft het belang van vroegtijdige markering, en weet op basis van deze markering samen met de patiënt en diens naasten te komen tot een behandelbeleid passend bij deze markering ( pro actieve zorgplanning)
  • De deelnemer beschouwt markering als een continue proces in de tijd, afhankelijk van het ziekte beloop
  • De deelnemer kent het belang van een goede overdracht, op basis van de  markering.
  • De deelnemer weet dat gezamenlijke besluitvorming een belangrijke methode is om tot markering en pro actieve zorgplanning te komen, maar beseft ook de grenzen van deze methode, bij bepaalde fysiek en mentaal kwetsbare patiënten