X

Het zelfstandig nemen van beslissingen rond het levenseinde, de houdbaarheid van de wilsbeschikking

door Leonie de Bont (SCEN arts) en Jet van Esch (SOG)


Uit de evaluaties van eerder gehouden symposia en workshops komt naar voren dat zorgprofessionals niet altijd de juiste informatie hebben over hoe het proces rondom een euthanasie wens/verklaring loopt. Net als veel patiënten, zijn ook veel zorgverleners in de veronderstelling dat het hebben van een euthanasieverklaring of andere wilsbeschikking een garantie geeft tot uitvoering van euthanasie.

 

Vanuit haar eigen ervaringen als Scen arts en als huisarts vertelt Leonie de Bont over het nemen van beslissingen rond het levenseinde en de houdbaarheid van de wilsbeschikking.

 

Daarnaast denken veel patiënten (en waarschijnlijk ook zorgprofessionals) dat wanneer er in het verleden zaken geregeld zijn, dit een onbeperkte houdbaarheidsdatum heeft. Hierdoor ontstaan veel verkeerde verwachtingen bij patiënten want situaties veranderen.

 

Jet van Esch zal als SOG de dagelijkse praktijk op dit punt toelichten:  wat als de patiënt Alzheimer krijgt? Wat zijn de gevolgen van deze verkeerde verwachtingen wanneer de patiënt opgenomen wordt in het verpleeghuis of in een hospice?

 

Aan de hand van een casus wordt de problematiek vanuit de praktijk beschreven. De deelnemers aan deze workshop worden dan ook van harte uitgenodigd hun eigen praktijkervaringen te delen.

 

Over de workshopleiders

 

 

Jet van Esch is Specialist OuderenGeneeskunde (SOG) bij Laurens, regio Zuidoost, locatie regionaal palliatief centrum Cadenza en Arts-Onderzoeker Maatschappelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC. Tevens is zij docent bij Leerhuizen Palliatieve Zorg.

 

 

 

 

 

 

 

Leonie de Bont is SCEN-arts en huisarts binnen de Huisartsenpraktijk Buitenhof en binnen diverse samenwerkingsverbanden zet Leonie zich in voor palliatieve zorg. Zo is zij voorzitter van de PaTz groep Ommoord, commissielid palliatieve zorg van de Kring Rotterdam en voorzitter van het NPZR&o.