X

Hoop doet leven, ook al is het maar voor even

door Corine Nierop-van Balen


Over de workshop

Mensen in de palliatieve fase kunnen veel hoop hebben, zelfs hoop op genezing. Veel hulpverleners vinden het lastig hiermee om te gaan.

Is degene onvoldoende geïnformeerd?
Ontkent deze persoon zijn situatie?
Wat speelt er bij hem of haar
en hoe kan ik daar het beste mee omgaan?

Dit zijn allerlei vragen waar hulpverleners die omgaan met mensen met kanker in de palliatieve fase, regelmatig mee te maken hebben. Het doel van deze workshop is om enerzijds inzicht te krijgen in welke betekenis hoop heeft voor ernstig zieke mensen en anderzijds om tips te krijgen over hoe je kunt omgaan met hoopvolle palliatieve patiënten.

 

Over de workshopleider

Corine Nierop - van Baalen Corine Nierop- van Baalen werkt als verpleegkundig specialist oncologie in Haaglanden medisch centrum en daarnaast verricht ze onderzoek naar de betekenis van hoop bij mensen met kanker. 

"Bij hoop gaat het niet om ontkenning. Patiënten zijn zich wel degelijk bewust van het kwetsbare karakter van hun hoop. Zij waarderen eerlijkheid over de medische feiten, ze willen weten hoe het zit, maar wel zodanig gecommuniceerd dat de mogelijkheid om hoop te behouden blijft bestaan. Hulpverleners kunnen hoop bevestigen door te zeggen: 'Dat hoop ik ook voor u' ."

Download hier de handreiking Omgaan met hoop bij mensen met een kortere levensverwachting.