X

STerven op je Eigen Manier

door Caroline Iordens

Dood gaan we allemaal. Zoveel is zeker. Sommige mensen weten dat ze niet lang meer te leven hebben of maken het van dichtbij mee. Voor anderen is dit nog heel ver weg. Best veel mensen vinden het moeilijk om erover te praten. Want waar moet je het over hebben? Hoe doe je dat? En waarom zou je praten over doodgaan? Doe je daarmee de ander geen verdriet?

Toch lijkt praten over je eigen eindigheid ook veel op te kunnen leveren. Op tijd er over praten zorgt er voor dat je méér van elkaar weet en dat het daardoor in tijden van grote spanning (slecht nieuws, plotselinge achteruitgang, etc.) makkelijker is je weg te vinden. Bijvoorbeeld over vragen als: waar wil ik mijn laatste dagen doorbrengen? Met wie wil ik dan zijn? Wat is dan voor mij of ons echt belangrijk of echt ónbelangrijk.

Stichting STEM wil mensen ondersteunen om dat soort contacten te kunnen hebben. STEM staat voor STerven op je Eigen Manier en is opgericht door praktijkmensen uit de medische zorg. STEM wil sterven uit de taboe- en medische sfeer halen en een volwaardige plaats in het leven geven. De Stichting ontplooit activiteiten in het publieke domein én stimuleert zorgverleners het contact over het levenseinde met hun zorgvragers tijdig op te starten.

In de workshop wordt in het kort benadrukt  het belang van nadenken over je levenseinde. Er wordt stilgestaan bij het feit dat  je eigen kijk op dood en lijden, jouw wensen en verlangens in die periode niet per definitie ook opgaan  voor de patiënt, de zorgvrager omdat er vijf sterfstijlen zijn en mensen ieder hun eigen benaderingswijze nodig hebben om dit onderwerp bespreekbaar  te maken.

Om dat inzichtelijk te maken gaan we daar een oefening mee doen.

 

Over de workshopleider

Caroline Iordens werkt als psychosociaal werker en palliatief verpleegkundige in een hospice. Daarnaast is Caroline STEM trainer en docent basiscursus palliatieve zorg voor de VU academie en heeft zij een praktijk in levensbegeleiding waarbij het accent ligt op verlieservaringen. 

Ziekte, dood en rouw werden de rode draad in haar leven door de ziekte van haar man op 28-jarige leeftijd en zijn dood 6 jaar later.  (Met drie kleine kinderen ging zij verder) .

Een goede communicatie waarbij de zorgvrager zich gehoord weet en veilig voelt, is een van de basiswaarden voor goede palliatieve zorg.

Meer over Caroline Iordens: bezoek haar LinkedIn pagina